tijdlijn-bevalling

En dan is daar dat bijzondere moment dat je bevalling begint. Altijd en bij iedereen is dat weer een speciaal moment. Nu gaat het echt beginnen. Binnen afzienbare tijd, zullen jullie nu ook buiten de buik kennis maken met jullie kindje.

Thuisbevalling

Bij een thuisbevalling kan ik er altijd bij zijn om de verloskundige te assisteren. Dat kan bij het laatste gedeelte van de bevalling, maar ook al eerder tijdens de ontsluitingsfase. Soms is het fijn juist in die fase wat extra begeleiding te hebben. Tijdens het intake gesprek bespreken we de mogelijkheden en wensen en de momenten waarop we voor de bevalling contact met elkaar hebben.

Na de geboorte

Ik blijf in ieder geval tot 2 uur na de geboorte van de placenta om de eerste opstartzorg te verzorgen. Ik houd de gezondheid van moeder en kind in de gaten en help bij de start van de borstvoeding. Daarnaast geef ik informatie die belangrijk is voor de eerste uren na de geboorte en bereid jullie voor op de eerste nacht met jullie pasgeboren kindje.

Ziekenhuisbevalling

Bij een ziekenhuisbevalling is het afhankelijk van het ziekenhuis waar je bevalt of ik bij de bevalling aanwezig kan en mag zijn. Veel ziekenhuizen werken met eigen bevallingsassistentes.

Als je in het ziekenhuis bevalt bel je me zodra je naar het ziekenhuis gaat. Daarna bel je me als je bent bevallen en dan spreken we af wanneer mijn werk voor jullie start. Vaak is dat zodra jullie naar huis gaan. Ook dan kan ik de eerste opstartzorg verzorgen zoals hierboven beschreven.